Kresťanská Misia Maranata header image

História

Odkaz na svedectvo pastora Emila Adama tu.

História Kresťanskej Misie (ďalej KM) Maranata  začala niekedy na jar v roku 2004 v Ostrave.  Jeden z bratov v Cirkvi „Kresťanská Mise Ostrava“ (spadajúcu pod autoritu pastora Rona Jonsa z Victory World

Outreach v Colorado Springs) Milan Dunka  navrhol, že by bolo dobré ísť a kázať Evanjelium na Slovensko, presnejšie na Poráč, kde sa sám narodil a vyrastal.   Veril v to v čo sa aj modlil, že aj na Slovensku môžu byť ľudia zachránení a spasení cez kázané Slovo a dobrú zvesť Evanjelia. Vytrvalo sme sa modlili a čakali na ten správny čas, kedy sa tam vyberieme.

Keď prišiel ten správny čas vycestovali sme len tak pozrieť sa  a zmapovať  situáciu.  Navštívili sme rodinu nášho brata v Kristovi – rodinu Milana Dunku.  No vďaka otvorenosti  a hlade po Božom Slove, ktoré sme kázali len tak na blízkej lúke, na Dobrú Správu o Kristovi reagovalo 50 – 60 ľudí , čo sme považovali za zázrak a jasne videli, že Boh nás volá do práce tu na Slovensku.

V ten istý deň sme šli na ďalšie miesto a to na Petoracké (časť Rudnian), kde ľudia taktiež reagovali a mnoho ich prijalo Krista za svojho Pána a Spasiteľa.

To isté sa dialo aj v Markušovciach a v Bystranoch a náš okruh mapovania sa ukončil  otvorením novej práce na Pánovom poli na Spiši.

Naša spiatočná cesta do Ostravy bola plná radosti ale aj smútku. Radosti z toho ako Rómovia prijali Dobrú zvesť, ale smútku nad tým ako Rómovia na Slovensku žijú. Veľakrát sme plakali hoci sme na Slovensku už  neboli, no videli sme neustále tváre detí a reakcie na Božie Slovo.

Bolo rozhodnuté. Na Slovensko sa bude jazdiť  raz za dva týždne.  Team viedol Emil Adam a  práca začala prinášať úrodu a videli sme ako Boh privádza mnohých k spaseniu, zmene života, uzdraveniam, oslobodzovaniu.

Spávalo sa  po rodinách a tí, ktorí nás prijali sa o nás starali s veľkou láskou.

Takto  sa jazdilo celých deväť mesiacov každé dva týždne  a vždy len na dva dni, čo sa ukázalo nedostatočné, pretože čím ďalej tým viac ľudí sa obracalo. Potom padlo rozhodnutie – vyslať z Ostravy misionára –  pastora, niekoho. kto na Slovensku  bude trvalo  s Rómami pracovať.

Vtedy pastor Mark Zechyn s pastorom Oskarom Najtem uvideli práve v Emilovi Adamovi  toho, kto by to mal byť .  Emil Adam službu s radosťou prijal a spolu s manželkou a troma deťmi na to Slovensko vycestoval.  Presnejšie – vyslaný bol v novembri 2004 a rodina sa presťahovala v januári 2005.

Pastor Emil Adam považuje rok 2005 za rok, kedy na Spiši začal pracovať naplno. Aj keď mu v začiatkoch nejaký čas jazdili pomáhať bratia z Ostravy.

Dnes  vidíme tie úžasné  roky práce, koľko veľa ľudí sa obrátilo ku Kristovi, koľko manželstiev sa zmenilo,  aké hodnoty začali sem na Spiš medzi Rómov prichádzať. Od tej doby bolo postavených do služby veľa služobníkov diakonov, pribudli  služby v ďalších dedinách ako Markušovce, Vikartovce, Richnava, Smižany, Letanovce, Spišský Štvrtok, Hranovnica, Liptovská Teplička, Ľubica, Veľká Lomnica, V.Slavkov…

Najprv sa Bohoslužby konali v Dome Kultúry v Spišskej Novej Vsi, kam sa zvážali autobusmi Rómovia z osád z celého

Spiša.

Od 2010 roku sa prenajíma priemyselná hala, ktorá bola postupne upravená pre potreby Bohoslužieb, vystavané pódium, priestor  pre detskú besiedku a priestory pre stretávanie sa mládeže.

Založil sa nový zbor v Poprade, kde boli prenajaté priestory  v priemyselnej budove GITABO, kde sa môže stretávať do 400 ľudí.

Bol vyslaný Peter Pecha s rodinou do Giraltoviec a Humenného, kde založil zbory a slúži spolu s manželkou. Dnes je činný aj v Snine a okolí Stropkova.

V máji  2010 bol do Anglicka vyslaný pastor Roman Pacan s manželkou a dvoma deťmi. Založil zbory  v Sheffielde a Peterboroug.

Na začiatku roku 2011 sa začalo pracovať  na Horehroní  a do Závadky pri Brezne začal jazdiť s Božím slovom Milan Vala so svojou Evanjelizačnou skupinou.

V máji 2011 bol ustanovený pastor Marián Ferenc a bol vyslaný do Liptovského Mikuláša, kde bol okamžite založený zbor.

V septembri 2011 sa začala práca aj v Dobšinskej doline kde začali pracovať Kežmarčania a boli pre Božie Slovo otvorené Dobšiná a Rojkov.

Ale toto všetko je len začiatok. Naša vízia je naďalej zakladať služby na dedinách a zbory v mestách, kázať Evanjelium, činiť učedníkov a máme vieru v to, že Boh chce zabrať celé Slovensko  a modlíme sa za to, aby sa tak stalo.

Video: 10. rokov práce Kresťanskej misie Maranata

Po zlých skúsenostiach s prenájímaním miestností a budov na Spiši nám pribudla nová Vízia – naša vlastná budova. Ak máš záujem podporiť Božiu prácu a pomôcť nám vo výstavbe vlastnej budovy, klikni TU.

Boh Vám žehnaj.


close window

Miesta & časy služieb

Spišská Nová Ves

Nedeľa: o 10:00 hod.
Ul.Duklianska 3017
05201 Spišská Nová Ves

Licince

Nedeľa: o 14:00 hod.
Licince Kaštieľ

Zobraz všetky služby

Liptovský Mikuláš

Nedeľa: o 15:00 hod.
Ul. Komenského 57
Zborová budova

Michalovce

Nedeľa: o 10:00 hod.
Vedľa zimného štadióna
(podnik Flinston)

Ostrava (Česká republika)

Nedeľa: o 15:00 hod.
Ostrava Mariánské Hory
Ul. Kravařská 8

Nedeľa: o 17:00 hod.
zasadačka Mestského úradu


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress